24 november 2020

Over de grens (gaan)

Webinar van de Christelijke Hogeschool Ede, stichting VPSG, Protestantse Kerk, SMPR en Stichting Misbruik

Hoe kunnen we omgaan met grensoverschrijdend gedrag?

Voor alle informatie en aanmelding:

www.che.nl/evenementen/webinar-over-de-grens-gaan

 

28 oktober en 4, 11 en 18 november 2020 | geannuleerd ivm geadviseerde coronamaatregelen

God en ik - hoe verder met God na seksueel misbruik?

Serie van vier bijeenkomsten van de VPSG. Wat zit er in de weg tussen God en jou door wat je is overkomen? Welke invloed heeft dat op je spiritualiteit en geloofsbeleving? Wat bied je houvast, of juist niet? Wat geeft troost? Wat opent een ander perspectief?

16 april 2021

Macht? Dat komt bij ons niet voor

Studiedag van SMPR over de theologische en sociologische aspecten van macht en over de machtsmechanismen rond seksueel misbruik binnen een geloofsgemeenschap. De studiedag is bestemd voor predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, kerkenraadsleden/bestuurders van plaatselijke geloofsgemeenschappen en studenten theologie.

* Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen zal deze studiedag een fysieke bijeenkomst dan wel een webinar zijn. Verdere informatie volgt eind februari 2021.