sophie bloemert.jpg
 
11 mei 2020
Wisseling van de wacht | nieuwe coördinator SMPR

Vanaf vandaag is Sophie Bloemert de nieuwe coördinator van SMPR Meldpunt misbruik in de kerk. Sophie werkt al jaren als theologe en heeft tot nu toe diverse beleidsfuncties binnen de Protestantse Kerk gehad.
Ook het werk van SMPR kwam voor haar daarbij soms in beeld. In 2019 is zij projectleider geweest van de evaluatie van twintig jaar kerkelijk beleid rond seksueel misbruik binnen de Protestantse Kerk en zij heeft meegeschreven aan de rapportage ´Werk aan de schuilplaats!'
Door dit werk is zij nauw betrokken geraakt bij alles wat met seksueel misbruik in de kerk en met SMPR te maken heeft en heeft ze veel met Lenny van den Brink (coördinator 2014-2020) samengewerkt. Nu Lenny met pensioen gaat, volgt Sophie haar op. Lenny heeft Sophie in de afgelopen weken kunnen inwerken in de functie van coördinator SMPR.
Sophie weet hoe belangrijk het is om te werken aan een veilige kerk en dus aan een veilige cultuur in plaatselijke gemeenten. Zwijgen is immers geen optie. Maar het gaat niet vanzelf. Er is nog veel werk te doen. Ze wil er graag aan bijdragen dat de stilte die rond seksueel misbruik nog vaak bestaat, wordt doorbroken. En ze realiseert zich hoe belangrijk het is om door middel van het meldpunt een luisterend oor te zijn voor hen die op welke manier dan ook te maken krijgen met vragen en ervaringen rond seksueel misbruik. Ook voor haar geldt: werk aan de schuilplaats! Met hoofd, hart en ziel.