Contact

Samenwerkende kerkgenootschappen in SMPR


Binnen SMPR werken samen:

Protestantse Kerk

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

Oud-Katholieke Kerk van Nederland
website: www.okkn.nl

Remonstrantse Broederschap

Doopsgezinde Broederschap

Zevende-dags Adventisten

Evangelische Broedergemeente Nederland

Leger des Heils

Nederlands-Israƫlitisch Kerkgenootschap
website: www.nik.nl

Andere kerken|kerkgenootschappen en geloofsgenootschappen kunnen zich bij SMPR aansluiten.