Contact

Overige kerken en seksueel misbruik


Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK), Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV), Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) en Hersteld Hervormde Kerk (HHK)
Deze kerken hebben een gezamenlijk 'Meldpunt seksuele intimidatie / misbruik binnen pastorale c.q. kerkelijke relaties'
Meldpunt seksuele intimidatie / misbruik binnen pastorale c.q. kerkelijke relaties
telefoon: 06-81080117
overige contactgegevens: www.meldpuntmisbruik.nl/contact

Rooms-Katholieke Kerk (RKK)
Bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK kunnen uitsluitend mensen terecht die door een functionaris van de R.K. kerk misbruikt zijn.
Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag RKK
telefoon: 06-24955899

Evangelische gemeenten en Pinkstergemeenten
Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL)
telefoon meldpunt: 06-53464403