Contact

Overige kerken en seksueel misbruik


Rooms-Katholieke Kerk (RKK)
Bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK kunnen uitsluitend mensen terecht die door een functionaris van de R.K. kerk misbruikt zijn.

Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag RKK
telefoon: 06-24955899


Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK), Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV), Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) en Hersteld Hervormde Kerk (HHK)
Deze kerken hebben een gezamenlijk 'Meldpunt seksuele intimidatie / misbruik binnen pastorale c.q. kerkelijke relaties'

Meldpunt seksuele intimidatie / misbruik binnen pastorale c.q. kerkelijke relaties
telefoon: 06-81080117
overige contactgegevens: www.meldpuntmisbruik.nl/contact


Evangelische gemeenten en Pinkstergemeenten

Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL)
telefoon meldpunt: 06-53464403