Contact

Het meldpunt


SMPR meldpunt misbruik in de kerk

Het meldpunt is er voor de eerste opvang en biedt een luisterend oor.
Het meldpunt geeft informatie over de mogelijkheden van aanpak.
Het meldpunt brengt benadeelden, als zij dat willen, in contact met een vertrouwenspersoon.

Wat gebeurt er wanneer u het meldpunt belt?

Wanneer u contact opneemt met SMPR kunt u uw verhaal vertellen. Misschien is 'er een keer over praten' voldoende voor u. Dat kan, degene aan de telefoon is daarvoor opgeleid en heeft geheimhoudingsplicht. Praten met SMPR mag zo u wilt ook anoniem.

Via het meldpunt kunt u ook in contact komen met een vertrouwenspersoon.
U krijgt de naam en het telefoonnummer van een vertrouwenspersoon, met wie u contact kunt opnemen op een tijdstip dat u het beste schikt. U kunt een voorkeur uitspreken voor een mannelijke of vrouwelijke vertrouwenspersoon.
Het eerste telefonische contact met uw vertrouwenspersoon is vooral bedoeld om een afspraak te maken om rustig te kunnen praten. Het is doorgaans niet geschikt om dan al inhoudelijk op het misbruik in te gaan.

U kunt ook contact opnemen als u geen klacht hebt in die richting, maar wel een gevoel dat er iets niet klopt(e) in het contact dat u hebt of had.

U kunt ook contact opnemen met SMPR als u vragen heeft over een situatie in uw gemeente of parochie.

Contact met het meldpunt

SMPR meldpunt seksueel misbruik in de kerk is telefonisch bereikbaar via 030-3038590, of via het formulier op de homepage.
Coördinator van SMPR is Lenny van den Brink-'t Hart.

Vertrouwenspersonen en gemeentebegeleiders

SMPR heeft vertrouwenspersonen en gemeentebegeleiders. Vertrouwenspersonen begeleiden en ondersteunen benadeelden. SMPR heeft ook vertrouwenspersonen die speciaal opgeleid zijn om minderjarigen en hun ouders te begeleiden. Gemeentebegeleiders ondersteunen plaatselijke kerkbesturen bij het hanteren van een situatie van seksueel misbruik.