Contact

Voorlichting


SMPR geeft voorlichting aan kerkenraden, op gemeentebijeenkomsten en regionale of landelijke kerkelijke vergaderingen.

In de voorlichting kan aan de orde komen:
 • wat seksueel misbruik in pastorale relaties is;
 • dat het met macht te maken heeft;
 • het verschil tussen seksualiteit en misbruik;
 • de definitie van seksueel misbruik in pastorale relaties;
 • het geloofs- of denkkader binnen de kerk;
 • het kerkelijk kader: hoe er naar predikanten gekeken wordt;
 • dat een predikant te allen tijde professioneel dient te handelen ten opzichte van gemeenteleden, zelfs in zogenaamde prive-situaties;
 • dat de gevolgen van seksueel misbruik voor het slachtoffer ernstig zijn en lang kunnen duren;
 • daderpatronen;
 • mechanismen als treiteren, kleineren, uitspelen, isoleren en 'grooming' (inpakken en monddood maken);
 • het rechtskader: zowel volgens het strafrecht als volgens het tuchtrecht kan seksueel misbruik in pastorale relaties niet door de beugel;
 • dat het niet afgelopen is als er een strafzaak is geweest: noch het slachtoffer, noch de gemeente zijn er dan 'vanaf', seksueel misbruik heeft gevolgen die een lange nasleep kunnen hebben;
 • dat het gaat om een gedeeld belang: seksueel misbruik is een probleem waarmee we als kerk te maken hebben;
 • preventie: wat een gemeente kan doen om seksueel misbruik in pastorale relaties te voorkomen;
 • dat er protocollen bestaan.