Contact

Gemeentebegeleiding


De hulp van een gemeentebegeleider

Sinds er meer openheid is over seksueel misbruik en steeds meer kerken procedures en regelingen hebben bij grensoverschrijdingen door pastores, komt er ook meer zicht op de gevolgen van het misbruik voor de gemeente als geheel.

Steeds opnieuw blijkt hoe groot de chaos in de gemeente kan worden. Niet alleen de misbruikte wordt slachtoffer van het misbruik, ook de hele kerkelijke gemeente, zij het op een andere manier, wordt dat.

Wanneer u als gemeente geconfronteerd wordt met meldingen of klachten over seksueel misbruik binnen pastorale of gezagsrelaties, kunt u de hulp van een gemeentebegeleider van SMPR inroepen.
De gemeentebegeleider is deskundig in het hanteren van processen binnen groepen en organisaties en kent de mogelijke gevolgen van seksueel misbruik in een gemeente of parochie.

Wanneer in een vroeg stadium een gemeentebegeleider wordt ingeschakeld, kan zo snel mogelijk een veldinventarisatie gemaakt worden: wie zijn de verschillende partijen en hoe hebben zij stem in het proces? De deskundigheid die in de regio voorhanden is, wordt in beeld gebracht en er wordt een stuurgroep gevormd.
Voor alle partijen zal er vroegtijdig voldoende zorg moeten zijn: voor klager/klaagster en betrokken familieleden, voor beschuldigde en familie, voor gemeenteleden, voor de kerkenraad.

De gemeentebegeleider ondersteunt de kerkenraad bij het in kaart brengen en het hanteren van het probleem, geeft informatie over mechanismen die spelen bij seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties, bewaakt de processen en helpt om onderlinge verhoudingen en verantwoordelijkheden helder te houden.

Het netwerk gemeentebegeleiders wordt ondersteund door de coördinator van SMPR.