Contact

Voorlichting en toerusting


SMPR geeft voorlichting aan kerkenraden of classicale vergaderingen of op gemeentebijeenkomsten. Voor informatie hierover, klik hier.

SMPR geeft cursussen en heeft een werkboek gepubliceerd. In het submenu van deze pagina vindt u hierover informatie.