Contact

Voorlichting en toerusting


SMPR geeft voorlichting aan kerkenraden of classicale vergaderingen of op gemeentebijeenkomsten.
SMPR geeft tevens voorlichting aan maatschappelijke organisaties en opleidingen van kerkelijk medewerkers en predikanten.
De voorlichting gaat over preventie van en beleid rondom seksueel misbruik, over risico's, signalen en gedragscodes. Voor informatie hierover, klik hier.

SMPR geeft cursussen en heeft een werkboek gepubliceerd. In het submenu van deze pagina vindt u hierover informatie.