Contact

Visie en missie


Visie: steun, recht en preventie

SMPR wil dat de kerk een veilige plek is voor iedereen. Seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties is onaanvaardbaar.
De eerste loyaliteit van SMPR ligt bij de benadeelden en van daaruit bij de andere betrokkenen: mensen in de kring rondom de benadeelde, de kerkelijke gemeente.
SMPR kaart waar mogelijk aan dat de kerken rechtvaardige klachtenprocedures ten aanzien van de gevolgen van seksueel misbruik ontwikkelen.
SMPR helpt seksueel misbruik te voorkomen door aandacht te vestigen op de gevolgen van misbruik, de risico's waardoor misbruik kan ontstaan en de gedragscodes van allen die professioneel of als vrijwilliger actief zijn in de kerken.

Missie: vindbaar en beschikbaar

De missie beschrijft waarop SMPR aanspreekbaar is:
SMPR is een veilige plek voor degenen die seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties hebben ervaren en voor degenen die direct bij hen betrokken zijn.
SMPR komt op voor benadeelden en biedt professionele begeleiding of verwijst door.
SMPR biedt professionele begeleiding aan gemeenten en parochies waarin misbruik gebeurt of gebeurd is of die ermee in relatie staan.
SMPR is van en voor de aangesloten kerken, maar werkt onafhankelijk. Vertegenwoordigers uit de kerken nemen zonder last of ruggespraak deel aan het Interkerkelijk Bestuurlijk Overleg (IBO).
Medewerkers  van of namens SMPR zijn professioneel geschoold en deskundig op hun werkterrein.
SMPR is vindbaar via internet en middels in gemeenten verspreide informatie.
SMPR is op reguliere momenten beschikbaar en in crisissituaties op elk uur van de dag, ook in het weekeind.