Contact

Protestantse Kerk


Protocollen, gedragscode en informatiefolders

Klik op de afbeelding om het betreffende document te openen.


 
Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties.

U kunt het protocol ook bestellen via de webwinkel.

Folder 'Handreiking'


Folder 'Klachtenbehandeling bij misbruik in pastorale relaties en gezagsrelaties'
Beroepscode en gedragsregels voor predikanten en kerkelijk werkersDaderbeleidHet ambt na een tuchtmaatregel - Daderbeleid van de Protestantse Kerk na veroordeling voor seksueel misbruik in pastorale relaties (november 2011)

De notitie beschrijft het daderbeleid van de Protestantse Kerk in Nederland na veroordeling door het Regionale of Generale College voor het Opzicht. Er wordt ingegaan op de vraag of de dader nog geschikt is om het ambt te blijven vervullen en op het afleggen van een schuldverklaring door daders die niet uit het ambt zijn gezet.


Nota Protocollen Daderbeleid (november 2014)

Het daderbeleid op vijf specifieke terreinen uitgewerkt: Supervisie, Verzoening, Informatie en register, Werkinstructies en Publicatie uitspraken