Contact

Actueel


•  NIEUWS

Bijeenkomst 'Preventie seksueel misbruik', Raad van Kerken
Uitwisselingsconferentie ‘De kerk, een veilige plek’. Klik hier voor een kort verslag over deze bijeenkomst.
24.05.2019

Een veilige kerk
Kerkelijke meldpunten presenteren preventiepakket seksueel misbruik
De vier kerkelijke meldpunten seksueel misbruik - waaronder SMPR - hebben samen het preventiepakket ‘Een Veilige Kerk’ ontwikkeld. Dit preventiepakket bestaat uit een eenvoudig stappenplan waarmee elke geloofsgemeenschap kan werken aan veiligheid. Het stappenplan wordt aangeboden op onderstaande website en is daarmee voor alle kerken gratis beschikbaar.
21.02.2019
• 
STUDIEDAG | THEMADAGEN

29 oktober 2019
Samen door de woestijn | Pastorale wegen richting herstel na seksueel misbruik
Seksueel misbruik verandert je leven - levenslang. Veel mensen hebben te maken gehad met seksueel geweld. De #MeToo beweging heeft ons hier nog bewuster van gemaakt. Maar wat hebben we er in onze kerkelijke gemeenschappen van geleerd?
Een studiemiddag van de PThU, VPSG en SMPR voor pastores, geestelijk verzorgers, opleiders, vertrouwenspersonen, kerkelijk werkers, studenten en overige belangstellenden.
Voor alle informatie, het programma en aanmelding, klik hier.

30 november 2019
(on)breekbaar met de seizoenen mee
Beeldend werken rondom het thema 'kwetsbaarheid en kracht', voor vrouwen te maken hebben gehad met (seksueel) geweld en zich daardoor niet willen laten kisten. Aanbod van de VPSG.
Voor alle informatie over de 4e themadag van deze serie, klik hier.

• 
ONDERZOEKEN

2017
Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven?
Een feministisch-theologisch onderzoek naar de (on)mogelijkheid van vergeving bij seksueel misbruik in pastorale relaties
Marie Christine Hansen-Couturier, masterthesis PThU 2017
U kunt het onderzoek hier lezen|downladen

2015-2016
Ik sta erbuiten – maar ik sta wel te kijken
Onderzoek Kerk en grensoverschrijding, Christiane van den Berg-Seiffert
De samenvatting van het boek, een link naar de hele publicatie en een artikel naar aanleiding van het onderzoek vindt u op de pagina 'Literatuur'.