Contact

Actueel

• 
STUDIEDAGEN | THEMADAGEN

14 maart 2020
Sporen | Kom op verhaal-dag VPSG
De eerste Kom op verhaaldag van de VPSG in 2020. Sporen: de bewegingen in je leven laten sporen achter. Wat zijn jouw verlangens voor de dans van je leven?
Voor alle informatie, kosten en aanmelding, klik hier.

17 april 2020
Macht? Dat komt bij ons niet voor, wij gaan als gelijken met elkaar om!
Studiedag van SMPR over de theologische en sociologische aspecten van macht en over de machtsmechanismen rond seksueel misbruik binnen een geloofsgemeenschap.
De studiedag is bestemd voor predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, kerkenraadsleden/bestuurders van plaatselijke geloofsgemeenschappen en studenten theologie.
Voor alle informatie, kosten en aanmelding, klik hier .

• 
OPLEIDINGEN

5 maart, 19 maart, 2 april en 16 april 2020
Beschadigd lichaam | Opleiding voor begeleiding bij seksueel misbruik in de kerkelijke gemeente
Opleiding voor mensen uit de bij SMPR aangesloten kerkgenootschappen die hun deskundigheid willen vergroten inzake de gevolgen van seksuele grensoverschrijding in kerkelijke contact, bijvoorbeeld omdat hun kerkelijke functie daarom vraagt. Tevens eerste fase voor wie zich daarna wil specialiseren tot gemeentebegeleider of vertrouwenspersoon.
Voor alle informatie over inhoud, docenten, kosten e.d. plus aanmelding, klik hier.

• 
ONDERZOEKEN

2017
Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven?
Een feministisch-theologisch onderzoek naar de (on)mogelijkheid van vergeving bij seksueel misbruik in pastorale relaties
Marie Christine Hansen-Couturier, masterthesis PThU 2017
U kunt het onderzoek hier lezen|downladen

2015-2016
Ik sta erbuiten – maar ik sta wel te kijken
Onderzoek Kerk en grensoverschrijding, Christiane van den Berg-Seiffert
De samenvatting van het boek, een link naar de hele publicatie en een artikel naar aanleiding van het onderzoek vindt u op de pagina 'Literatuur'.