Contact

Actueel

2 juni 2018
Kom-op-verhaaldag VPSG
Deze tweede Kom-op-verhaaldag van 2018 heeft als thema 'Grensbewustzijn: over de ruimte die je inneemt om jij te kunnen zijn'.
Voor de uitnodiging en om u aan te melden, klik hier.

4 april 2018
Studiedag SMPR | Seksueel misbruik en vergeving: niet vanzelfsprekend?!
Alexander Veerman schreef een blog over deze dag. U kunt het hier lezen.

oktober 2017
Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven?
Een feministisch-theologisch onderzoek naar de (on)mogelijkheid van vergeving bij seksueel misbruik in pastorale relaties
Marie Christine Hansen-Couturier, masterthesis PThU 2017
U kunt het onderzoek hier lezen|downladen

februari 2017
Jaarverslag SMPR
Het jaarverslag van SMPR over 2016 is klaar, u kunt het hier openen.

2015-2016
‘Ik sta erbuiten – maar ik sta wel te kijken’, onderzoek Kerk en grensoverschrijding, Christiane van den Berg-Seiffert
De samenvatting van het boek, een link naar de hele publicatie en een artikel naar aanleiding van het onderzoek vindt u op de pagina 'Literatuur'.