Contact

Actueel


2 december 2017
VPSG Kom-op-verhaaldag
De VPSG biedt driemaal per jaar 'Kom-op-verhaaldagen' aan voor mensen die, in een kring van lotgenoten, voor zichzelf een bepaald thema uit hun leven willen verkennen. De laatste datum van dit jaar is zaterdag 2 december 2017. Het thema is 'Grensbewustzijn: de ruimte die je inneemt om jij te kunnen zijn'.
Klik hier voor de uitnodiging en alle informatie.
De website van de VPSG is www.vpsg.nl

22 november 2017
Studiemiddag Godsbeelden en seksueel misbruik
De PThU organiseert een studiemiddag 'Godsbeelden en seksueel misbruik', voor pastores, geestelijk verzorgers, opleiders en belangstellenden. De studiemiddag vindt plaats in Amsterdam, op woensdag 22 november 2017, 13.30-17.30 uur. Voor informatie en aanmelding, klik hier.

oktober 2017
Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven?
Een feministisch-theologisch onderzoek naar de (on)mogelijkheid van vergeving bij seksueel misbruik in pastorale relaties
Marie Christine Hansen-Couturier, masterthesis PThU 2017
U kunt het onderzoek hier lezen|downladen

februari 2017
Jaarverslag SMPR
Het jaarverslag van SMPR over 2016 is klaar, u kunt het hier openen.

2015-2016
‘Ik sta erbuiten – maar ik sta wel te kijken’, onderzoek Kerk en grensoverschrijding, Christiane van den Berg-Seiffert
De samenvatting van het boek, een link naar de hele publicatie en een artikel naar aanleiding van het onderzoek vindt u op de pagina 'Literatuur'.