Contact

Actueel

VPSG-dagen in september en december 2018
De derde Kom-op-verhaaldag van de VPSG van 2018 vindt plaats op zaterdag 8 september 2018. Het thema is: ‘(ver)beelden van kracht’. Aan welke beelden ontleen jij kracht?
U vindt hier alle informatie over de verhaaldag en de aanmelding daarvoor.
+
De VPSG organiseert van vrijdag 7 t/m zondag 9 december een lang weekeind met als thema ‘(on)breekbaar’, voor vrouwen die in hun leven te maken hebben gehad met (seksueel) misbruik. Wat van je verleden neem je mee naar de toekomst? Wat laat je achter? Wat is helpend?
U vindt hier alle informatie over de verhaaldag en de aanmelding daarvoor.

mei 2018
Jaarverslag 2017
Het jaarverslag van SMPR over 2017 is klaar, u kunt het hier openen.

4 april 2018
Studiedag SMPR | Seksueel misbruik en vergeving: niet vanzelfsprekend?!
Alexander Veerman schreef een blog over deze dag. U kunt het hier lezen.
_____

oktober 2017
Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven?
Een feministisch-theologisch onderzoek naar de (on)mogelijkheid van vergeving bij seksueel misbruik in pastorale relaties
Marie Christine Hansen-Couturier, masterthesis PThU 2017
U kunt het onderzoek hier lezen|downladen

2015-2016
‘Ik sta erbuiten – maar ik sta wel te kijken’, onderzoek Kerk en grensoverschrijding, Christiane van den Berg-Seiffert
De samenvatting van het boek, een link naar de hele publicatie en een artikel naar aanleiding van het onderzoek vindt u op de pagina 'Literatuur'.