Contact

Een veilige kerk


De kerk dient een veilige plaats te zijn. Sterker nog: als je ergens veilig moet kunnen zijn dan is dat in de kerk, binnen je eigen gemeente of parochie. 
Helaas blijkt veiligheid niet vanzelfsprekend. Ook in de kerk komt grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik voor.

Veiligheid en openheid in de gemeente ontstaan door veilig en open met elkaar om te gaan. Maar het blijkt best lastig om over een kwetsbaar onderwerp als seksualiteit en seksueel misbruik in kerkelijke en pastorale relaties door te praten.
Daarom hebben de vier kerkelijke meldpunten seksueel misbruik - waaronder SMPR - in 2019 samen het preventiepakket ‘Een Veilige Kerk’ ontwikkeld.

Dit preventiepakket bestaat uit een eenvoudig stappenplan waarmee elke geloofsgemeenschap kan werken aan veiligheid.
Het stappenplan wordt aangeboden op onderstaande website en is voor alle kerken gratis beschikbaar.

Een veilige kerk