Contact

Artikelen


maart 2019
Misbruik in religieuze organisaties: het ongeloof kan hardnekkig zijn
Artikel in Tijdschrift Conflicthantering, 2019-1
U kunt her artikel hier lezen.

september 2018
#MeToo | Handelingen 2018 (3)
#MeToo is thema van het nieuwste nummer van het 'Handelingen', tijdschrift voor theologie en religiewetenschap.
#MeToo levert voor de geestelijk verzorger en de pastor veel vragen op. Wat betekent de publieke discussie over machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag voor het werk in de kerk? Wat kun je als geestelijk verzorger en pastor betekenen voor slachtoffers? Welke theologische vragen rijzen er rondom schuld en vergeving? Wanneer neem je initiatief in een gesprek om iets aan hert licht te brengen?
Het overzicht van de inhoud van het blad en enkele artikelen kunt u hier bekijken.
U kunt het blad nog bestellen, klik hier.

7 september 2018
Protocollen in kerk niet zaligmakend
Riek van Haeringen in 'Trouw'
U kunt her artikel hier lezen.

4 april 2018
Studiedag SMPR | Seksueel misbruik en vergeving: niet vanzelfsprekend?!
Alexander Veerman schreef een blog over deze dag. U kunt het hier lezen.