Contact

Het meldpunt


Contact met het meldpunt

SMPR meldpunt seksueel misbruik in de kerk is telefonisch bereikbaar via 030-3038590, of via het formulier op de homepage.
Coördinator van SMPR is Lenny van den Brink-'t Hart.

Wat gebeurt er wanneer u het meldpunt belt?

Wanneer u contact opneemt met SMPR kunt u uw verhaal vertellen. Misschien is 'er een keer over praten' voldoende voor u. Dat kan, degene aan de telefoon is daarvoor opgeleid en heeft geheimhoudingsplicht. Praten met SMPR mag zo u wilt ook anoniem.

Via het meldpunt kunt u ook in contact komen met een vertrouwenspersoon. U krijgt de naam en het telefoonnummer van een vertrouwenspersoon, met wie u contact kunt opnemen op een tijdstip dat u het beste schikt.

U kunt ook contact opnemen als u geen klacht heeft in die richting, maar u wel een gevoel heeft dat er iets niet klopt(e) in het contact dat u heeft of had.

U kunt tevens contact opnemen met SMPR als u vragen heeft over een situatie in uw gemeente of parochie.

SMPR ...
  • is er voor mensen die seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie hebben ervaren, en voor degenen die direct bij hen betrokken zijn;
  • komt op voor benadeelden en biedt professionele begeleiding of verwijst door;
  • biedt professionele begeleiding aan gemeenten en parochies waarin misbruik gebeurt of gebeurd is of die ermee in relatie staan;
  • is een samenwerkingsverband van negen kerken;
  • is van en voor de aangesloten kerken, maar werkt onafhankelijk. Andere kerken|kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen kunnen zich bij SMPR aansluiten.
De eerste loyaliteit van SMPR ligt bij de benadeelden en van daaruit krijgt de loyaliteit met andere betrokkenen gestalte.
Medewerkers  van of namens SMPR zijn professioneel geschoold en deskundig op hun werkterrein.
SMPR werkt samen met andere organisaties op het terrein van misbruik in de kerk.

Vertrouwenspersonen en gemeentebegeleiders

SMPR heeft vertrouwenspersonen en gemeentebegeleiders.

Vertrouwenspersonen begeleiden en ondersteunen benadeelden bij het verwerken van wat hen is aangedaan. Ze zijn behulpzaam bij het maken van een afweging om wel of geen klacht in te dienen en staan hun cliënt tijdens een eventuele klachtenprocedure bij.
SMPR heeft ook vertrouwenspersonen die speciaal opgeleid zijn om minderjarigen en hun ouders te begeleiden.

Gemeentebegeleiders ondersteunen plaatselijke kerkbesturen bij het hanteren van een situatie van seksueel misbruik en geven informatie over mechanismen die bij seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties spelen.