Contact

Meer lezen?


U vindt hier websites waarop over seksueel misbruik in pastorale relaties geschreven wordt.
Voor losse artikelen, klik hier.

Alexander Veerman
Blogs over onder andere seksueel misbruik in de kerk (en daarbuiten).
Auteur van 'Ontredderd' en (met R. Ruard Ganzevoort) van 'Geschonden lichaam '

Sigrid Zomer | Seksueel misbruik in het pastoraat
Over seksueel misbruik in pastorale relaties.
Auteur van 'Tot ik weer vliegen kon ...' en 'Duizend bloemen'.
Op deze website vindt u tevensĀ verhalen van lotgenoten.

Stichting VPSG
Advies en ondersteuning bij seksueel geweld, godsdienst en zingeving.

Ruard Ganzevoort
Auteur (met Alexander Veerman) van 'Geschonden lichaam'.

Movisie | thema 'huiselijk enĀ seksueel geweld'

Seksueel Geweld
Voor slachtoffers van seksueel geweld en de mensen om hen heen.