Contact

Meer lezen?


Ruard Ganzevoort
auteur (met Alexander L. Veerman) van 'Geschonden lichaam' 

Alexander Veerman
auteur van 'Ontredderd' en (met R. Ruard Ganzevoort) van 'Geschonden lichaam '

Sigrid Zomer | Seksueel misbruik in het pastoraat
auteur van 'Tot ik weer vliegen kon ...' en 'Duizend bloemen'
Op deze website vindt u tevens verhalen van andere lotgenoten.

Stichting VPSG
advies en ondersteuning bij seksueel geweld, godsdienst en zingeving

Een veilige kerk
seksueel grensoverschrijdend gedrag in de geloofsgemeenschap bespreekbaar maken

Movisie | thema 'huiselijk en seksueel geweld'

Seksueel Geweld
voor slachtoffers van seksueel geweld en de mensen om hen heen

Gemeenschappelijke grond
blogs van Irene van Ooijen, over seksueel misbruik|geweld en de verwerking daarvan in het dagelijks leven, geschreven vanuit haar eigen ervaring