Overzicht eerdere activiteiten SMPR (2020-2023)
 

september-november 2023

Beschadigd lichaam | Opleiding voor begeleiding bij seksueel misbruik in de kerkelijke gemeente
Opleiding voor mensen uit de bij SMPR aangesloten kerkgenootschappen die hun deskundigheid willen vergroten inzake de gevolgen van seksuele grensoverschrijding in kerkelijke contact, bijvoorbeeld omdat hun kerkelijke functie daarom vraagt. Tevens eerste fase voor wie zich daarna wil specialiseren tot gemeentebegeleider of vertrouwenspersoon.
 

september|oktober 2021

God en ik ...? - Hoe verder met God na seksueel misbruik

Vier bijeenkomsten van de VPSG. Wat staat er in de weg in deze relatie door wat je is overkomen? Welke invloed heeft het op je spiritualiteit/geloofsbeleving? Wat biedt houvast of juist niet, wat geeft troost of opent een ander perspectief?

 

26 mei 2021

Samen door de woestijn - Pastorale wegen naar heelwording na seksueel misbruik

Online studiemiddag van de CHE in samenwerking met PKN, Veilige Kerk, SMPR, Meldpunt Misbruik, VPSG, PThU en de Raad van Kerken.

www.che.nl/evenementen/studiemiddag-samen-door-de-woestijn-pastorale-wegen-naar-heelwording-na-seksueel

 

23 april 2021

Macht? Dat komt bij ons in de kerk niet voor!

Online studiemiddag van SMPR over macht van ambtsdragers en leidinggevenden en de valkuilen rond seksueel misbruik binnen de kerkgelijke gemeente. U vindt hier het verslag van deze middag.
 

3 februari 2021

Leven na seksueel geweld, een ontdekkingsreis door de woestijn

Webinar van de CHE in samenwerking met PKN, Veilige Kerk, SMPR, Meldpunt Misbruik, VPSG, en PThU, in een serie studiemiddagen over seksueel geweld en religie.

www.che.nl/evenementen/webinar-leven-na-seksueel-geweld-een-ontdekkingsreis-door-de-woestijn

 

24 november 2020

Over de grens (gaan)

Hoe kunnen we omgaan met grensoverschrijdend gedrag?

Webinar van de Christelijke Hogeschool Ede, stichting VPSG, Protestantse Kerk, SMPR en Stichting Misbruik

www.che.nl/evenementen/webinar-over-de-grens-gaan

 

maart en oktober/november 2020

Beschadigd lichaam | Opleiding voor begeleiding bij seksueel misbruik in de kerkelijke gemeente
Opleiding voor mensen uit de bij SMPR aangesloten kerkgenootschappen die hun deskundigheid willen vergroten inzake de gevolgen van seksuele grensoverschrijding in kerkelijke contact, bijvoorbeeld omdat hun kerkelijke functie daarom vraagt. Tevens eerste fase voor wie zich daarna wil specialiseren tot gemeentebegeleider of vertrouwenspersoon.
 

17 september 2020

Online platform Veilige Kerk

De kerkelijke meldpunten, koepels en christelijke hulp- en onderwijsorganisaties lanceren het online platform 'Veilige Kerk'.

www.veiligekerk.nl