(5 maart) 19 maart, 2 april en 16 april 2020 (nieuwe data worden nog afgesproken)
Beschadigd lichaam | Opleiding voor begeleiding bij seksueel misbruik in de kerkelijke gemeente
Opleiding voor mensen uit de bij SMPR aangesloten kerkgenootschappen die hun deskundigheid willen vergroten inzake de gevolgen van seksuele grensoverschrijding in kerkelijke contact, bijvoorbeeld omdat hun kerkelijke functie daarom vraagt. Tevens eerste fase voor wie zich daarna wil specialiseren tot gemeentebegeleider of vertrouwenspersoon.
Voor alle informatie over inhoud, docenten, kosten e.d. plus aanmelding, klik hier.