Overzicht eerdere activiteiten SMPR (2020-2021)
 

3 februari 2021

Leven na seksueel geweld, een ontdekkingsreis door de woestijn

Webinar van de CHE in samenwerking met PKN, Veilige Kerk, SMPR, Meldpunt Misbruik, VPSG, en PThU, in een serie studiemiddagen over seksueel geweld en religie.

Informatie: www.che.nl/evenementen/webinar-leven-na-seksueel-geweld-een-ontdekkingsreis-door-de-woestijn

 

24 november 2020

Over de grens (gaan)

Hoe kunnen we omgaan met grensoverschrijdend gedrag?

Webinar van de Christelijke Hogeschool Ede, stichting VPSG, Protestantse Kerk, SMPR en Stichting Misbruik

Informatie: www.che.nl/evenementen/webinar-over-de-grens-gaan

 

(5 maart) 19 maart, 2 april en 16 april 2020 | de cursus is najaar 2020 vervolgd en inmiddels afgelopen
Beschadigd lichaam | Opleiding voor begeleiding bij seksueel misbruik in de kerkelijke gemeente
Opleiding voor mensen uit de bij SMPR aangesloten kerkgenootschappen die hun deskundigheid willen vergroten inzake de gevolgen van seksuele grensoverschrijding in kerkelijke contact, bijvoorbeeld omdat hun kerkelijke functie daarom vraagt. Tevens eerste fase voor wie zich daarna wil specialiseren tot gemeentebegeleider of vertrouwenspersoon.