De vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen van SMPR
 

De vertrouwenspersonen van SMPR begeleiden en ondersteunen vrouwen en mannen na seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie. Ze helpen bij de beslissing wel of geen klacht in te dienen en staan hun cliënt tijdens een klachtenprocedure bij. Zij zijn geen juristen, maar hebben wel ervaring opgedaan met de klachtenprocedures.
Aan de kwaliteit van het werk van de vertrouwenspersonen en het bijhouden van hun deskundigheid wordt voortdurend aandacht besteed.

U spreekt met de vertrouwenspersoon af of de begeleiding telefonisch zal plaatsvinden of dat u een afspraak maakt voor een ontmoeting. Wanneer uw voorkeur uitgaat naar contact per e-mail, is dat ook mogelijk.
In de gesprekken krijgt u alle ruimte om uw verhaal te vertellen. De eerste taak van de vertrouwenspersoon is goed luisteren. Zij/hij helpt u uw verhaal te ordenen en naar antwoorden te zoeken.

Aan de begeleiding door een vertrouwenspersoon zijn voor u geen kosten verbonden.

SMPR heeft ook vertrouwenspersonen die speciaal opgeleid zijn om minderjarigen en hun ouders te begeleiden.

Wat mag u van een vertrouwenspersoon verwachten?


Een luisterend oor
Eén van de kenmerken van seksueel misbruik is dat ‘de relatie’ altijd min of meer geheim moet worden gehouden. Mede daardoor roept het gebeurde veel vragen op, veel gedenk en veel gepieker, en vaak voor lange tijd. Alleen al het vertellen van het verhaal kan een grote opluchting zijn en het piekeren enigszins stoppen. De vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal en helpt u uw verhaal te ordenen.

Begeleiding bij het verwerken van uw ervaringen
De vertrouwenspersoon zal u zeker vragen wat het gebeurde met u heeft gedaan en hoe u daarmee omgaat. Samen kunt u overleggen welke aanpak goed is voor u.

Hulp bij het omgaan met het 'geheim'
Het hebben van een geheim kan een enorme belasting zijn. Een geheim maakt vaak schichtig en wantrouwend: ‘Zouden ze het vermoeden?’ Met uw vertrouwenspersoon kunt u overleggen hoe u hier op een voor u goede manier mee kunt omgaan.

Overleg rond het indienen van een klacht
‘Hij/zij moet toch begrijpen dat hij/zij zoiets niet had mogen doen’, is een uitspraak die je bij veel misbruikten hoort. En: ‘Wat hij/zij met mij heeft gedaan, mag niet ook met anderen gebeuren.’
Een officiële klacht kan een mogelijkheid zijn om een duidelijke uitspraak te krijgen over het gedrag en eventueel verdergaand misbruik te stoppen.
Het indienen van zo’n klacht vergt veel energie. Samen met de vertrouwenspersoon kunt u een goede afweging maken om te bepalen of het indienen van een klacht voor u een goede stap is. De vertrouwenspersoon helpt u zo nodig met het formuleren van de klacht.

Begeleiding bij een klachtenprocedure
Er zijn verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. De meeste misbruikten kiezen voor een kerkelijke procedure. Een klacht moet dan worden ingediend bij de klachtencommissie van het kerkgenootschap waaraan de aangeklaagde is verbonden. De vertrouwenspersoon kent de verschillende klachtenprocedures en kan u wegwijs maken. Ook kan zij/hij tijdens de procedure emotionele steun bieden.

Hulp bij geloofsvragen
Misbruik door een kerkelijke dader leidt bijna altijd tot twijfel aan de kerk als instituut en vaak ook tot twijfel aan God. Veel misbruikten willen in eerste instantie dan ook niets meer met kerk of geloof te maken hebben. Maar soms ontdekken zij na verloop van tijd dat ze iets zijn kwijtgeraakt wat voor hen heel waardevol is. De vertrouwenspersoon kan, als u dat wilt, samen met u kijken naar uw geloofsvragen.

Zoeken naar rehabilitatie in de geloofsgemeenschap
Wanneer het misbruik binnen de kerkelijke gemeente bekend wordt, hebben veel gemeentes in eerste instantie de neiging voor de dader te kiezen, onder meer omdat hij een gevestigde positie binnen de geloofsgemeenschap heeft. Dat is voor een misbruikte buitengewoon pijnlijk. U kunt met uw vertrouwenspersoon overleggen of er mogelijkheden zijn om uw plaats binnen de gemeente te behouden of te herwinnen.

Zoeken naar een andere geloofsgemeenschap
Soms raakt de verhouding met de eigen geloofsgemeenschap zo verstoord dat daar geen veilige plaats meer is voor de misbruikte. Daarmee voegt zo’n gemeente veel extra schade toe.
Sommige misbruikten kiezen er in zo’n geval voor in kerkelijk opzicht ‘thuisloos’ te blijven. Anderen gaan actief op zoek naar een nieuw geestelijk tehuis. Uw vertrouwenspersoon kan u ook daarbij helpen.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Vereist

Wilt u liever anoniem blijven? Dat mag. Vult u dan geen naam, telefoonnummer en e-mailadres in. We kunnen dan uiteraard geen contact met u opnemen. Wilt u dat later toch graag, stuurt u ons dan gerust een nieuw bericht.

Indien u via het formulier contact opneemt, wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld of gemaild.

U kunt ook contact opnemen indien u vragen heeft over seksueel misbruik in kerkelijke relaties. Of wanneer u het gevoel heeft of signalen hoort dat er iets niet klopt(e) in de omgang met een gezagsdrager in de kerk.
 

Contactgegevens

Coördinator: Barbara van Nieuw-Amerongen
Postbus 6028
3503 PA Utrecht
telefoon: 030-3038590
e-mail: info@smpr.nl

Bezoekadres: Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht