Kerkelijke protocollen en daderbeleid

Protestantse Kerk
 

Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties.

Folder 'Handreiking voor benadeelden’

Folder 'Klachtenbehandeling bij misbruik in pastorale relaties en gezagsrelaties’

Beroepscode en gedragsregels voor predikanten en kerkelijk werkers

Het ambt na een tuchtmaatregel | Daderbeleid van de Protestantse Kerk na veroordeling voor seksueel misbruik in pastorale relaties

Nota 'Protocollen Daderbeleid’

Doopsgezinde Broederschap

ADS Protocol inzake seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties

Remonstrantse Broederschap

Protocol seksueel misbruik

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten

Procedure en klachtenbehandeling seksueel misbruik in pastorale relaties

Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Klachtenregeling seksueel misbruik

Zevende-dags Adventisten

Protocol melding seksueel misbruik minderjarigen binnen de Adventkerk

Apostolisch Genootschap

Klachtenreglement geestelijk verzorgers en jeugdverzorgers
Gedragscode voor verzorgers

Leger des Heils

Nota ongewenste omgangsvormen

Waarmee kunnen wij u helpen?

Vereist

Wilt u liever anoniem blijven? Dat mag. Vult u dan geen naam, telefoonnummer en e-mailadres in. We kunnen dan uiteraard geen contact met u opnemen. Wilt u dat later toch graag, stuurt u ons dan gerust een nieuw bericht.

Indien u via het formulier contact opneemt, wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld of gemaild.

U kunt ook contact opnemen indien u vragen heeft over seksueel misbruik in kerkelijke relaties. Of wanneer u het gevoel heeft of signalen hoort dat er iets niet klopt(e) in de omgang met een gezagsdrager in de kerk.
 

Contactgegevens

Coördinator: Barbara van Nieuw-Amerongen
Postbus 6028
3503 PA Utrecht
telefoon: 030-3038590
e-mail: info@smpr.nl

Bezoekadres: Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht