Wie oren heeft om te horen, die hore!

Diederiek van Loo, stadspredikante in Amersfoort, heeft - voor haar eindopdracht in de SMPR-basistraining ‘Beschadigd Lichaam’ - materiaal ontwikkeld voor gemeenten, dat kan dienen als kennismaking met diverse aspecten die voorkomen bij seksueel misbruik in pastorale relaties. Zo ontstaat ruimte om de emoties rondom dit thema te verkennen. De titel ‘Wie oren heeft ...’ benadrukt hoe belangrijk het is te willen horen over seksueel misbruik in het pastoraat.

Diederiek’s beschrijving van een informatie- en trainingsmiddag|avond en de bijbehorende powerpointpresentatie zijn toegankelijk en eenvoudig inzetbaar.

U kunt ze downloaden via onderstaande links:

1]  een informatie- en trainingsmiddag|avond over seksueel misbruik in de kerkelijke gemeente

2]  bijbehorende powerpointpresentatie